We willen allemaal gezien, gehoord en begrepen worden. Aansluiting bij hoe we denken, voelen en doen. Dat is waar wij mensen naar op zoek zijn. Vaak ontstaan er conflicten door miscommunicatie omdat we die aansluiting missen maar wel de verbinding zoeken in hoofd, hart en handen.

Het communicatieprofiel Life Languages lost dit probleem op. Het laat zien hoe je de communicatie van de mensen om je heen kunt herkennen en hoe je hier op kunt aansluiten. Je leert je eigen sleutels tot succesvolle communicatie kennen maar ook die van de ander. 

Dit helpt iedereen bij het herstellen, versterken en uitbouwen van relaties op het werk en thuis. 

Sinds 1985 heeft het Life Languages™. instituut honderdduizenden individuen, stellen en organisaties over de hele wereld geholpen een ommekeer te brengen in hun communicatie en relaties met behulp van dit instrument

Er zijn twee actietalen, twee voeltalen en drie denktalen. Mover, Doer, Influencer, Responder, Shaper, Producer en Contempator. Daar staan de hand, hart en hoofd voor. We spreken alle zeven talen, maar we verschillen in de volgorde en de intensiteit waarmee we dat doen.

We communiceren vooral vanuit de talen waar we hoog op scoren. Talen die een lagere voorkeur hebben, begrijpen we veel minder.

Wil jij ook graag je communicatie en relaties verbeteren?

In een traject nemen we jouw stijl door en geven we inzicht in de 4 succesfactoren of sleutels die elke taal leren begrijpen. Dat zijn:Filters, behoeftes, eigenschappen en kwaliteiten van elke taal.  Elke taal heeft ook zijn eigen unieke ontwikkelpunten en gedrag wat kenbaar wordt onder stress.

Alles samen maakt dat elke mix van talen uniek is. We spreken over talen omdat het  over communicatie gaat, maar het is veel meer, het is een spiegel van je gedrag en karakter  in een profiel en het helpt je jezelf te begrijpen maar ook de ander beter te begrijpen. Ken je deze 7 talen en de bijbehorende sleutels, dan kun je met iedereen communiceren.

Dit helpt iedereen bij het herstellen, versterken en uitbouwen van relaties op het werk en thuis. 

Weibuorren 63a
9247 AZ Ureterp

 Ureterp

06-42 22 25 27

Ethische code

Privacy Statement