DISC en Drijfveren

DISC = gedragsinstrument™

DISC is een gedragsinstrument, gebaseerd op de DISC theorie van psycholoog William Moulton Marston. Het werk van Marston vormt de basis voor het huidige DISC-instrument dat ontwikkeld werd door Walter Clarke. DISC is geen persoonlijkheidsassesment, maar DISC brengt het gedrag van een persoon in een bepaalde omgeving in beeld.

Mensen hebben allemaal hun eigen gewoontes, hun eigen natuurlijke gedrag en hun eigen kijk op de wereld. Die terugkerende eigenschappen zijn onder te verdelen in vrij voorspelbare patronen die gedragsstijlen worden genoemd. 

Een gedragsstijl is bijvoorbeeld te herkennen aan de manier waarop we iemand de hand schudden, hoe we reageren op stress, hoe ons kantoor eruit ziet, hoe we beslissingen nemen, of we duidelijk of praatgraag zijn aan de telefoon en aan vele andere manieren. 

De gedragsstijlen bij de DISC worden langs de as van van mens- en taakgericht gedrag en de as van introvert en extravert gedrag geanalyseerd. Door deze assen te combineren ontstaan de vier primaire DISC gedragsstijlen:

  • Extravert en taakgericht = de D stijl - de dominante gedreven leidende stijl
  • Extravert en mensgericht = de I stijl - de interactieve beïnvloedende, expressieve stijl
  • Introvert en mensgericht = de S stijl - de sociale stabiliserende stijl, gemoedelijk en meelevend
  • Introvert en taakgericht = de C stijl - de conformerende, voorzichtige, analytisch denkende stijl

De Drijfverenanalyse

Waar gedrag iets zegt over de manier waarop je reageert en handelt , geven je drijfveren de reden aan en bepalen ze in belangrijke mate de richting van je gedrag. Om goed te kunnen functioneren, is het van essentieel belang dat je drijfveren matchen met je werkzaamheden. Dit stimuleert je passie, vermindert vermoeidheid, inspireert je en zal je motivatie verhogen.We zien allemaal anderen zoals wij zijn, niet zoals zij zijn. We hebben allemaal onze eigen behoeften en verlangens, en we brengen ze allemaal anders tot uitdrukking door onze acties. Als we verschillende drijfveren hebben, maken we andere keuzes. Drijfveren zijn de redenen die ons ertoe bewegen om te willen handelen.

De drijfverenanalyse meet zeven dimensies van drijfveren:

1.     Esthetische – het streven naar balans, harmonie, zelfrealisatie en vorm.

2.    Zakelijke (Economische)  – het streven naar geld, praktische resultaten en opbrengsten. 

3.    Individualistische – het streven naar onafhankelijkheid en een unieke identiteit.

4.   Politieke (Power) – het streven naar invloed, controle en verantwoordelijkheden.

5.    Sociale – het streven om anderen te helpen. 

6.    Ideële (Traditionele) – het streven naar orde, regelmaat en structuur. 

7.    Intellectuele – het streven naar kennis, leren en de waarheid

Weibuorren 63a
9247 AZ Ureterp

 Ureterp

06-42 22 25 27

Ethische code

Privacy Statement